Technické informace

KLIMATICKÁ TŘÍDA

Klimatická třída je v dnešní době naprosto opomíjená a považována za něco nedůležitého.
V praxi se několikrát během roku setkám s tím, že si zákazník zakoupí novou chladničku, ta mu v zimním období přestane mrazit, ale při kontrole chladničky zjisím, že klimatická třída spotřebiče neodpovídí okolní teplotě. Zákazník je velmi zklamaný, že chladnička mu nebude pracovat v chladném období. Vina není na strně chladničky, ale na straně zákazníka - špatný výběr spotřebiče. Nová chladnička za několik tisíc je tudíž nepoužitelná.

V dnešní době jsou již někteří výrobci, kteří vyrábejí chladničky ve třídě SN/N/ST, to znamená, že chladnička je vhodná pro okolní teplotu 10 - 38 °C.

Jsou také chladničky, které si už dokáží poradit s nízkou okolní teplotou a jsou na to technicky vybavené - nezávislé řízení teploty pro chlad. a mraz. prostor (chladící okruh s elektroventilem), přídavné vyhřívání chladícího prostoru, okolní čidlo, systém NO FROST.

Klimatická třída určuje optimální okolní teplotu , při které daný spotřebič pracuje. Pro optimální spotřebu zvolte vhodné umístění spotřebiče. Berte v úvahu, že teplota v místnosti má vliv jak na spotřebu elektrické energie, tak na optimální výkon výrobku. Používané zkratky mají následující význam:

TřídaNázev třídyRozsah okolních teplot
SNSubnormální10 - 32 °C
NNormální16 - 32 °C
STSubtropická18 - 38 °C
TTropická18 - 43 °C

Při výběru vaší chladničky je zvolení klimatické třídy pro bezproblémovýchod chod velmi důležité. Pokud bude chladnička umístěna na místo, kde se během roku (ZIMNÍ OBDOBÍ) okolní teplota bude pohybovat v rozmezí 10 - 16 °C určitě zvolte chladničku s označením SN.
Pokud bude chladnička umístěna na místo, kde se během roku (LETNÍ OBDOBÍ) okolní teplota bude pohybovat v rozmezí 30 - 38 °C určitě zvolte chladničku s označením ST.
Nízká okolní teplota ovlivňuje chladící a mrazící výkon, elektronické součástky, izolaci (promrzání), koroze.
Vysoká okolní teplota ovlivňuje automatické odmrazování, spotřebu, chladící a mrazící výkon, životnost kompresoru.
Pokud si nejste jisti, v jaké klimatické třídě má být vaše nová chladnička, doporučuji kontaktovat servis, ten vám poradí.

ENERGETICKÁ TŘÍDA

technické informace, rady, tipy, správné pužití, chladírenská technika, mrazící zařízení Při výběru chladničky nebo mrazničky je jedním z orientačních údajů energetická třída. Jedná se o typizovaný údaj podle směrnic Evropské Unie, informující o energetických vlastnostech toho kterého přístroje.
Podle energetické náročnosti jsou výrobky zařazeny do skupin označených písmeny A - G, přičemž G označuje přístroj s nejvyšší spotřebou a A přístroj energeticky nejúspornější, tedy nejekonomičtější.
Aby bylo možno srovnávat přístroje s různými výkony, zohledňuje se při zařazení do energetické třídy více parametrů. Například u chladících zařízení je spotřeba přepočítána na čistý objem a zohledněny jsou také další vlasnosti přístroje, např. poměr chladícího a mrazícího prostoru, typ přístroje atd.

Pro zdůraznění a usnadnění orientace je zaveden jednotný energetický štítek. Štítek je nápadná samolepka s barevnými šipkami, které usnadňují orientaci v tom, jak úsporný či neúsporný spotřebič je. Podle údajů uvedených na energetickém štítku si lehce spočítáme, kolik nás bude stát provoz spotřebiče.
Zvláště u spotřebičů, které budeme užívat dlouhou dobu, se vyplatí zakoupit přístroj s nižší spotřebou elektrické energie. Tím snížíme jeho provozní náklady, které často za dobu životnosti několikanásobně převyšují pořizovací cenu přístroje a měly by tedy být důležitým údajem při výběru spotřebičů.

Od dob zavedení energetického štítkování šel technický pokrok rychle dopředu a ve většině evropských zemí již pro chladící zařízení (chladničky, mrazničky a jejich kombinace) nestačí energetický štítek A, ale 20 - 30% trhu tvoří ještě účinnější spotřebiče třídy A+ (spotřeba energie alespoň o 25% nižší než u třídy A) či dokonce A++ (dosahující jen 30% spotřeby energie spotřebičů třídy D). Naopak chladící zařízení třídy B se prodávají již jen v minimální míře a energeticky horší spotřebiče díky energetickému štítku již samovolně z trhu prakticky zmizely.

Evropská unie se snaží tento trend podporovat, a tak v červenci 2009 schválila Evropská komise nařízení (643/2009/EC) týkající se spotřeby energie chladících zařízení.
Podle tohoto nařízení nebude od 1. července 2010 možné na trhu Evropské unie prodávat chladničky, mrazničky a jejich kombinace třídy B, C či horší. Od 1. července 2012 pak bude výrazně omezen i prodej spotřebičů třídy A (zůstanou jen ty nejúčinnější). Od poloviny roku 2014 pak budou na trhu EU dostupná jen chladící zařízení současné energetické třídy A+.

HLUČNOST

Hlučnost chladničky či mrazničky podle norem IEC 704-3 v jednotkách akustického výkonu jako ekvivalent pikowattu, označovaný jako dB(A) re 1 pW. Podle kvality (a té odpovídá obvykle i cena výrobku) se pohybuje v rozmezí od 36 do 43 dB(A) re 1 pW. Hlučnost se poněkud snižuje u podstavných nebo vestavných chladniček a mrazniček.
Vzhledem k tomu, že hluk nelze objektivně posoudit pouhým poslechem, posuzujeme jeho úrověň pomocí měření hladiny akustického výkonu pomocí přístrojů na měření hlučnosti - hlukoměrů. Maximální přípustnou hladinu hluku, určuje ČSN 36 1005 a metody pro jeho měření ČSN 01 1604 a 01 1605.

Mezní hodnoty hladiny akustického výkonu
Chladničky s jedním okruhem bez ohledu na obsah45 dB (A)Chladničky kombinované - jednokompresorové45 dB (A)Chladničky kombinované - dvojkompresorové47 dB (A)Mrazničky s obsahem do 200 l47 dB (A)Mrazničky s obsahem nad 200 lPlatí jen hygienický předpis limitující přípustný hluk pro místnost, ve které je výrobek umístěn.

UMÍSTĚNÍ CHLADNIČKY

Chladničku nestavte těsně ke stěně, do rohu či výklenku. Nedostatečné větrání může zvýšit spotřebu energie o 10 %. Neměla by také sousedit s radiátory či kamny a spotřebiči produkujícími teplo (sporák, trouba apod.), nemá na ni svítit slunce u okna. Se stoupající teplotou okolí o 1 °C nad 20 °C vzroste spotřeba energie přibližně o 6 %.
Nevhodný je však i opačný extrém - třeba mrazák v chladném sklepě (souvisí s klimatickou třídou, pro níž je lednice určena). Vliv na vyšší spotřebu má i příliš vysoká vlhkost (třeba ve sklepě nebo nevytápěné komoře).

PŘEVOZ CHLADNIČKY

Pokud chladničku převážíte, doporučoval bych ve SVISLÉ poloze.
Při převozu na LEŽATO může dojít k poškození chladícího okruhu (prasknutí sváru, ulomení trubek = únik chladiva), u kompresoru se v této poloze díky otřesům při dopravě můžou poškodit některé vnitří části a kompresor je pak nenávratně poškozen.
Po převozu na LEŽATO je nutné chladničku ponechat stát a nezapínat max.24h (nebo viz.návod). Tento časový úsek je důležitý pro olej v kompresoru, který se může tímto převozem vylít do trubek chladícího okruhu = poškození kompresoru, ucpání kapilární trubičky.
Při převozu v zimním období je nutné chladničku po přemístění do pokojové teploty ponechat vypnutou z důvodu aklimatizace, pokud je chladnička ovládána elektronickou regulací.

MODERNÍ CHLADNIČKY

V dnešní době jsou vyráběny také chladničky, které nabízejí nové funkce a vysoký komfort. Stále větší oblibě se pořizují chladničky typu Side By Side (americké chladničky).
Pokud si pořizujete novou chladničku a očekáváte od tohoto spotřebiče všechny již dnes dostupné funkce, tak vám toto provedení vřele doporučuji.

Tyto chladničky vám nabídnou využívat přednosti od ostatních chladniček:
Systém No Frost - beznámrazová technologie, už není třeba pracného odmrazování.
Skladovací prostor - objem pro uložení potravin je 500/700 l, ideální pro velkou rodinu.
Elektronické ovládání - rychlé zmrazování + rychlé chlazení, digitální senzory, alarm otevřených dveří, dětská pojistka, prázdninový režim a další.
Nulová zóna - prostor v chladničce s odlišnou teplotou a vlhkostí zaručující delší čerstvost a kvalitu potravin.
Automatický výrobník ledu - výroba ledu + úprava na ledovou tříšť.
Automat na vodu - stále chlazená voda.
Domácí bar - umožňuje přístup pro chlazené nápoje bez otevření dveří od chladničky.
Filtrace vody - při použití vodního filtru, se zlepšuje kvalita vody.
LCD TV - místo domácího baru je umístěn LCD TV.

FROSTSERVIS - Petr Mrňák, Rabasova 3191/35, Ústí nad Labem, 400 11
- chladící a mrazící technika, opravy, záruční a pozáruční servis -
tel: 603 708 232, e-mail: info@frostservis.cz
Copyright ©2008 - 2019 Petr Mrňák, Created by UpFront
chladírenská technika, mrazící zařízení, Liebherr, servis